Αρχείο Κόσμος 26: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 CxC 2.790.623.564
2 CxC. 505.222.996