Αρχείο Κόσμος 26: Κατάταξη φυλών

Θέση Όνομα Πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 CxC 216.073.934 38 5.686.156 23.658 9.133
2 CxC. 44.359.456 28 1.584.266 4.379 10.130