Αρχείο Κόσμος 25: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 -RES- 111.079.339
2 .ST 58.922.036
3 ST. 45.754.959
4 ST.. 17.294.236
5 ..ST 13.576.653
6 Λ.Α-1- 4.281.579
7 Χ.Ι. 3.304.962
8 J.W. 2.956.705
9 CoA 2.880.436
10 Λ.Α 2.655.392
11 ΜΝΧ 2.626.019
12 V300V 1.922.178
13 ΙΧΘΥΣ 1.918.566
14 ST.... 1.149.887
15 PS-VIP 1.091.555
16 OPD 1.047.214
17 AoD 933.801
18 _TDF_ 825.031
19 ΑΡΗΣ 300.422
20 Falx 299.433
21 300. 228.104
22 χαχα 168.522
23 ΤΣΑΦ 111.425
24 *XL..* 107.856
25 ΗΤΑΝ 90.216
26 t300s 28.620
27 C-N 23.166
28 D.e.d 11.105
29 CoA. 8.542
30 Οβερ 6.103
31 T.G.P. 4.634
32 jg 3.708
33 D-R 2.099
34 T.G.A. 1.500
35 ΜΟΝΛΥΚ 1.439
36 AAA 130
37 Omo 101
38 m.n.s 91
39 ...... 52
40 δδδδ 9
41 ANT 2
42 1