Αρχείο Κόσμος 12: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 ΕRROR 3.595.355.392
2 Ιππείς 3.150.401.789
3 ERRΟR 1.082.916.612
4 EB 4.697.098
5 B~N~G 2.494.844
6 CB 680.414
7 300 155.076
8 ΔΕ.Π.Α 71.608