Αρχείο Κόσμος 12: Κατάταξη φυλών

Θέση Όνομα Πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 ΕRROR 302.091.329 80 3.776.142 39.731 7.603
2 Ιππείς 144.058.238 34 4.237.007 14.569 9.888
3 ERRΟR 13.298.505 24 554.104 1.303 10.206
4 EB 3.449.897 1 3.449.897 371 9.299
5 CB 42.803 1 42.803 5 8.561
6 B~N~G 18.828 2 9.414 3 6.276
7 300 1.490 1 1.490 1 1.490
8 ΔΕ.Π.Α 167 1 167 0