Αρχείο Κόσμος 1: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 Ph.R 24.937.760.073
2 ΑΝΕΛΕΗ 3.512.671.808
3 300 GR 3.107.389.720
4 ~Τ~ 3.089.832.518
5 Ν.Ε 865.427.349
6 B.E. 306.147.378
7 Α.Ε.Κ. 264.177.731