Αρχείο Κόσμος 1: Κατάταξη φυλών

Θέση Όνομα Πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 Ph.R 922.158.304 15 61.477.220 88.584 10.410
2 ΑΝΕΛΕΗ 412.489.004 5 82.497.801 38.381 10.747
3 300 GR 146.916.964 2 73.458.482 12.111 12.131
4 Ν.Ε 49.814.372 1 49.814.372 4.282 11.633
5 B.E. 6.612.624 2 3.306.312 650 10.173
6 Α.Ε.Κ. 6.118.540 1 6.118.540 584 10.477
7 ~Τ~ 60.129 1 60.129 6 10.022