#9 8ώρoς Γύρος, με προϋποθέσεις για την νίκη: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα