#8 6ωρός Γύρος 20-40: Απώλειες παίκτη

Θέση Όνομα Ήττα