#8 6ωρός Γύρος 20-40: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα