#32 7ήμερος γύρος x120 με πυρηνες: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα