#3197 3ωρος γύρος Bash: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα
1 REC 41.533
2 CRS 18.282
3 ...... 12.812
4 σουτ 12.679