#3194 3ωρος γύρος "Όλα έτοιμα": Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα
1 speed 760.144
2 AGHR 618.487
3 YOLO 610.107
4 BOB 363.478
5 skot 307.895
6 ,,,,,, 145.006
7 ?? 125.371
8 Yolo2 30.035
9 DUM! 13.594