#3191 3ωρος γύρος "Φθηνοί Αριστοκράτες" 400x: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα
1 xelona 83.351
2 321 12.157