#3190 3ωρος γύρος Tournament settings: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα
1 Abcd 20.097
2 xelona 5.497