#3189 6ωρος γύρος Deathmatch: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα
1 TeamRO 5.589.686
2 niah 1.184.724
3 MOD 548.008