#3188 3ωρος γύρος elimination 400x: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα
1 POU 48.117
2 Βζς 11.740
3 Sex... 9.100
4 ERROR 1.494