#3186 3ωρος γύρος Bash: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα
1 sssss 6.156