#3185 6ωρος γύρος No Pain No Gain: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα
1 QQ 25.928
2 MOD 3.635
3 MBADL 1.839