#3183 3ωρος γύρος elimination 400x: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα
1 aragma 75.468
2 ...... 39.588