#3180 3ωρος γύρος "Όλα έτοιμα" 10 αρχικά χωριά: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα
1 TeamRO 5.522.046
2 yolo 497.113
3 ssss 271.586