#3175 3ωρος γύρος elimination 400x: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα
1 SUMMER 478.654