#3172 3ωρος γύρος "Φθηνοί Αριστοκράτες" 400x: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα
1 ΑΡΗΣ 1.752
2 P.R.T 1.480