#3171 24ωρος γύρος 200x: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα
1 SUMMER 25.617.561
2 ΕΛΛΑΣ 64.891
3 MOD 18.331
4 ΛΟΥΣΟΥ 6.995