#3161 3ωρος γύρος "Φθηνοί Αριστοκράτες" 400x: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα
1 CYPRUS 115.935
2 LOL 72.690
3 ΜΟΝΟΣ 26.834
4 BRUH 10.780
5 BAD 9.356
6 CITBOY 21