#3116 3ωρος γύρος elimination 400x: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα