#2079 3:00 ώρες Tw masters training bash: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα
1 WODT2 270.191
2 WNB 201.790
3 S.A.L 186.467
4 XAMENA 147.397
5 stu 143.971
6 WODT 143.904
7 MOAE 115.431
8 420 65.375
9 Saudi 49.550
10 Nukes 31.459
11 421 24.968