#2078 3:30 ώρες Tw masters training: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα
1 S.N 77.777
2 WODT 14.237