#2076 3:30 ώρες Tw masters training: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα
1 ΣΤ|X|M 89.573
2 cheat 36.174
3 UB 13.747