#2075 3:30 ώρες Tw masters bash: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα
1 YOLO 618.271
2 {A} 375.930
3 Qifsa 357.152
4 winner 253.329
5 SR 236.388
6 XAMENA 188.467
7 kaxter 113.370
8 SPARTA 76.951
9 MOAE 73.006
10 ACAB 56.403
11 lolol 29.802
12 T.V.K 6.660
13 P.L. 6.491