#2074 3:30 ώρες Tw masters training: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα
1 NUKES 208.335
2 SUMMER 105.445
3 T.V.K 43.707
4 no 42.182
5 RVG 26.463
6 AA 17.687
7 T.G 12.754
8 yolo 10.498
9 NB 6.340
10 Sparta 1.795