#2073 3:30 ώρες Tw masters training: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα
1 YOLO 111.308
2 E.S. 102.429
3 T.V.K2 78.784
4 ΖΑΤ 62.886
5 Afto 35.333
6 T.V.K 33.572
7 fo 10.673
8 OG 7.547
9 T.A.oK 3.694
10 b.o 2.874
11 DOGS. 1.899
12 +DWS+ 1.689