#2072 3:30 ώρες Tw masters training: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα
1 χωριο 101.383
2 T.VK3 44.694
3 W.S 40.550
4 LGS 33.797
5 Angry 25.810
6 T.V.K 11.508
7 T.V.K2 10.664
8 B.S 9.663
9 S-S 1.337
10 ΓΡΕΓΕΡ 146