#16 7ήμερος γύρος x80 : Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα