#15 5ώρος γύρος κατεδαφίσεων: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα