#14 5ώρος γύρος Βash: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα