#13 8ώρος Γύρος x400: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα