#11 8ωρος Γύρος πυρήνες: Απώλειες παίκτη

Θέση Όνομα Ήττα