#10 5ωρός Γύρος με πυρήνες: Απώλειες παίκτη

Θέση Όνομα Ήττα