#10 5ωρός Γύρος με πυρήνες: Φυλετικές απώλειες

Θέση Όνομα φυλής Ήττα