Αρχείο Casual 6: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 HOJ 313.282.812