Αρχείο Κόσμος 85: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 YOLO 274.699.394
2 Π.Μ 106.677.358
3 YOLΟ 76.948.237
4 DND 61.216.187
5 MMD 42.990.161
6 GRW 26.605.814
7 ΛΚΚ 23.984.664
8 j.pl 18.998.077
9 O.M.A 17.109.185
10 DT 14.063.008
11 y0! 9.053.077
12 Prem! 8.023.361
13 ΕΛΛΑΔΑ 6.999.345
14 M.T 6.909.168
15 MOLON 4.050.806
16 Nms 3.781.704
17 RL 2.480.938
18 αρης 1.937.250
19 DO 1.810.652
20 ΓΑΤΑΚΙ 1.622.255
21 prem$ 1.548.798
22 Prem 1.124.842
23 ERROR 674.876
24 SPYKA 592.085
25 sx1 569.338
26 TRGLA 329.616
27 ΡΑΚΗ 323.234
28 AoN 250.714
29 ΖΑΧΑ 71.897
30 ΠΛΑΚΑ 60.664
31 ΤΣΑΚ 30.152
32 ΝΑΒΖ 6.324
33 K1 4.852