Αρχείο Κόσμος 78: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 REC 203.594.938
2 -300- 93.324.781
3 ANSELM 46.239.693
4 ΕΛΛΑΣ 37.921.393
5 V300V 21.540.598
6 KB 18.760.254
7 ΦAΛREC 15.474.429
8 ARM 15.399.619
9 REC4 13.844.814
10 LK 10.259.201
11 ΦΑΛREC 9.895.804
12 L.O.N 7.982.581
13 RΕC2 6.368.386
14 BONGO 4.282.992
15 ΑΡΗΣ 1.745.401
16 1.101.643
17 piss 883.426
18 ΜΚ2 815.670
19 GDS 803.330
20 πσσσ 760.678
21 ΡΑΚΗ 759.184
22 SPN 740.545
23 L.O.R. 654.084
24 P.O. 423.230
25 αααα 342.774
26 300. 153.883
27 Prm 16.287
28 LIOVAS 12.408
29 sdfbgh 10