Αρχείο Κόσμος 73: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 FaΡeL 102.163.957
2 ZOM 65.438.810
3 fapel2 38.697.022
4 FaPeL* 21.620.495
5 L.F 19.676.858
6 WoT 19.276.077
7 ΘΥΡΑ 7 9.697.075
8 WoT. 8.995.621
9 Prem$ 7.431.157
10 DT 2.949.241
11 CRS 2.901.158
12 EMP 2.862.951
13 Prem. 2.778.159
14 FoD 1.871.078
15 300 1.717.842
16 RR 1.571.560
17 ΕΛΛΑΣ 1.235.803
18 Prem 828.210
19 LSM 825.176
20 MOJITO 790.632
21 OFF 765.554
22 prm 735.019
23 ΣΟΚΑΖΗ 732.810
24 ΕΝΩΜΑΧ 511.834
25 mel 327.060
26 ΙΕ.ΛΟ. 272.511
27 ΑΡΗΣ 237.333
28 ERROR 229.507
29 ΑΧ 124.317
30 χχχ 61.003
31 Fpl 10.148
32 Θαθ 117
33 Prem$$ 63