Αρχείο Κόσμος 72: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 BOXEUR 77.337.784
2 GENESI 36.078.784
3 SIN 19.235.856
4 ΠΡΟΔΟ 15.736.739
5 peace 6.932.397
6 ΒΟXEUR 5.699.048
7 Μπύρες 5.082.309
8 SIN-2 3.939.682
9 Μύστες 3.134.323
10 Premiu 3.079.427
11 MAFIA 2.825.046
12 GEN2 2.528.506
13 Repani 2.062.751
14 ΕΛ.ΠΑ 1.818.573
15 Sel 1.258.654
16 C-A 1.179.183
17 Traprm 954.245
18 OFF 897.321
19 ΟΜRΤ 814.044
20 ΛΑΠΡΕΜ 724.148
21 ΦραΠρρ 521.215
22 ΧΑΛΑΡΑ 445.286
23 INAC 244.617
24 j. pl 198.244
25 D.E 194.811
26 ΚΣΚΣ 171.572
27 4321 126.597
28 ΣΟΚΑΖΗ 103.188
29 SIN 2 103.028
30 300. 87.151
31 ERROR 71.530
32 ΛK 65.900
33 ΑΡΗΣ 56.110
34 PREM 47.883
35 Var 47.574
36 ΙΕ.ΛΟ. 39.622
37 ΜΟΝΟΣ 19.969
38 WPT 16.522
39 ΠΦΦΦ 15.715
40 SUPERS 3.801
41 zzzz 5