Αρχείο Κόσμος 67: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 BAN 417.556.663
2 T.L.R. 281.512.329
3 SMS 160.546.913
4 ΒAN 119.919.900
5 ASSA 60.510.711
6 ΘΥΡΑ 7 60.459.284
7 BCS 22.536.837
8 Ηλίας 21.740.308
9 ΝΤΟΥ 4.089.071
10 H.A.F. 2.035.238
11 B.F. 970.043
12 ERROR 459.732
13 D.O 324.050
14 αρης 209.509
15 Beauty 148.541
16 moc 130.577
17 13ος 40.030
18 MONOS 28.302
19 999999 14.476
20 ΡΑΚΗ 12.788
21 ροδος 67