Αρχείο Κόσμος 61: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 BAN 394.682.684
2 ---- 123.165.734