Αρχείο Κόσμος 56: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 SOL 985.022.710