Αρχείο Κόσμος 50: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 STOP 139.537.928
2 PΤW 103.734.232
3 PtW! 63.241.992
4 STOP. 60.597.351
5 ΑΛΑΝΑ 53.293.412
6 ΣΟΥΣΟΥ 36.439.065
7 STOP! 24.638.793
8 N.M.F. 21.319.232
9 -ΟΞ- 4.131.940
10 ΕΛΛΑΣ 4.041.327
11 αρης 3.249.693
12 WOLVES 2.715.335
13 11888 2.170.186
14 BEE 1.317.745
15 Μ-Λ 981.651
16 Clan U 801.513
17 LAN 774.417
18 λεφτα 662.647
19 ~DS~ 657.948
20 VVVII 537.945
21 SLS 439.341
22 Ν.Φ. 340.785
23 O.M.A 249.363
24 ΕΠΔΟΥΚ 150.651
25 ΝΙΩΣΤΕ 94.805
26 WPT 63.894
27 OPQR 38.363
28 TOL 33.951
29 mpee 26.306
30 premio 5.060
31 RR 2.645
32 -TR- 1.172
33 rerew 2