Αρχείο Κόσμος 5: Αμυντική κατάταξη φυλής

Τύπος κατάταξης:
Θέση Φυλή Συνολικά
1 300 16.949.188.669
2 MOD 4 11.695.078.886
3 MOD 11.450.713.974
4 MOD2 4.314.369.593
5 CR 1.323.556.105
6 k.e.a 937.083.566
7 L.T.E. 749.506.823
8 -ΠΑΠ- 745.005.299
9 300/Β 245.885.559
10 CCPS/A 136.146.209
11 ΕΛ 75.419.844
12 Σ.Α.Ρ. 37.221.077
13 τπλι 10.864.763
14 ARM 9 6.264.639
15 ABA 2.350.226
16 Druids 470.788